Polityka Prywatności

§.1 Dane osobowe użytkowników Portalu www.hemos.pl
Dane osobowe podawane w zakładce /kontakt w formularzu są traktowane jako poufne i nie są udostępnianie dla osób nieuprawnionych, podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania w zakresie oraz celu, na jaki wyraził użytkownik zgodę.

§.2 Administrator danych.
Jeżeli korzystałeś z formularza w zakładce /kontakt i wysłałeś zapytanie : Administratorem twoich danych jest : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEMOS Jolanta Kula, siedziba firmy : ul. Bielska 136, 43-400, Cieszyn, Polska. NIP: 647-173-55-72, REGON: 242 989 673. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych oraz przysługujących praw prosimy o kontakt telefoniczny : +48 606 313 581 lub na adres e-mail : biuro@hemos.pl.

§.5 Kto ma dostęp do Danych osobowych użytkowników Portalu www.hemos.pl
Do danych osobowych Użytkownika podawanych w zakładce /kontakt ma dostęp Dostawca Usług Hostingowych z którego usług korzystamy przy prowadzeniu Portalu, Dostawca Usług Hostingowych przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Nasz dostawca ma siedzibę w Polsce.

§.6 Prawa Użytkownika Portalu www.hemos.pl, której dane osobowe dotyczą.
Administrator zapewnia, że wszystkim Użytkownikom Portalu, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§.7 Pliki cookies
Obecnie serwis internetowy nie korzysta z usługi Google Analitics

© 2012 - 2024 Hemos
Hemos Sp z o.o.
43-400 Cieszyn
ul. Bielska, 136
tel. 696047671
tel. 606313581
e-mail: biuro@hemos.pl
www.hemos.pl

NIP : 5482758725
REGON : 528135369